• Marzena Huba

Praca domowa dla klasy 3b na 23 stycznia 2021r., grupa A

Na ostatnich zajęciach kończyliśmy uzupelniać naszą lekturę- Mój lekturnik

Omawialiśmy zwyczaje wigilijne- "Wigilia w domu Lolka".

Kontynuowaliśmy omawianie rzeczownika- rodzaj i liczba

1.W domu proszę uzupelnić ćwiczenia w podręczniku "Z uśmiechem i słońcem" Małgorzata Pawlusiewicz ćwiczenie 4 ,6 strona 66, 7,9 strona 67, 10 strona 68.

2. Proszę przeczytać i przynieść tekst "Król Rok i jego dwunastu synów".

Proszę nauczyć się pisać miesiące roku: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, pażdziernik, listopad, grudzień.

36 views

Recent Posts

See All

Praca domowa na 29 stycznia 2021r. , grupa B

1. Proszę napisać dzieje Jacka Soplicy- księdza Robaka( minimum 15 zdań). 2. Proszę przeczytać tekst Gdzie rozgrywają się wydarzenia? strona 85. W zeszycie proszę napisać streszczenie tego tekstu. 3

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.