• Marzena Huba

Praca domowa dla klasy 3b na 12 pażdziernika 2019r.

Praca domowa dla klasy 3b na 12 października 2019r.

Na dzisiejszych zajęciach czytaliśmy tekst Telefon z Warszawy, pisaliśmy dyktando. Powtarzaliśmy samogloski i spółgłoski.

1. W domu proszę dokończyć ćwiczenie 4 strona 17. Proszę nauczyć się czytać tekst utworu J. Brzechwy "Leń" strona 35.

2. Proszę przygotować sie do dyktanda strona 29-Wiewióreczka z drzewa zerka...

3. Pisemnie prosze wykonać ćw. 6 str.29 (podręcznik)

Konkursy dla chętnych

1. Konkurs plastyczny "Urodziny Moniuszki u Moniuszki"

klasy I-III -projekt jubileuszowego znaczka pocztowego w nawiązaniu do 200 urodzin Moniuszki , rok 2019 rokiem Moniuszki i " niepodległej". Format pracy do wyboru: A3 lub A4, praca konkursowa ma być pracą wykonaną w dowolnej technice, w formie płaskiej bez elementów przestrzennych

Prace należy przynieść do szkoły do 12 października 2019r.

2. Konkurs literacki Urodziny Moniuszki u Moniuszki- kategoria I-III -życzenia urodzinowe dla kompozytora.

Prace literackie są wynikiem własnej twórczości , w języku polskim z użyciem polskich znaków, nie przekraczając dwóch stron papieru A4, czcionka 12- Times New Romans, odstęp pomiędzy wersami 2. -do 12 pażdziernika

3. Konkurs plastyczny " Wojna Polsko-Bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości.

-praca plastyczna:" Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości"

-laurka: Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości -czas trwania konkursu do 9 grudnia 2019r.

Ogłoszenie z religii dla klasy 3b

12 października o godzinie 9:30 w górnej części kościoła odbędzie się pierwsze spotkanie rodziców oraz dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii św.

Plan spotkania

1. Katecheza

2. Poświęcenie i wręczenie różańców

3. Zapoznznie rodziców z planem przygotowań do Pierwszej Komunii św.

Zapraszam jutro na Paradę Pułaskiego na godzinę 11:30 na mszę sw. Proszę ubrać koszulki szkolne.

Do zobaczenia

0 views

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.