• Marzena Huba

Praca domowa dla klasy 3b na 11 stycznia 2020r.

1.Proszę przeczytać tekst " Król Rok i jego dwunastu synów". Proszę nauczyć się czytać lub nauczyć się na pamięć tekst miesiaca , w którym każdy się urodził, str. 101-107. Proszę nauczyć się pisać nazwy miesięcy.

2. Proszę ułożyć zdania z następującymi wyrazami: pałac, tron, król, tornister, parasol, świat.

3. Proszę nauczyć sie czytać i opowiadać tekst czytanki "Kto szedł do Babuni Zimy po nowe ubrania? strona 115.

4. Proszę uzupełnić ćwiczenie 10 strona 68 -Rzeczowniki( ćwiczenia)

0 views

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.