• Marzena Huba

Praca domowa dla klasy 3b , grupa B na 27 lutego 2021r.

1.Proszę się nauczyć czytać tekst Jutro Walentynki strona 54 i 55.

2. Proszę ułożyć zdania z następującymi wyrazami: serce, przyjaciel, życzenia, chłopiec, dziewczynka.

3. W książce Z uśmiechem i słońcem proszę uzupełnić stronę 75- powtórka- rzeczownik

Do zobaczenia w sobotę


17 views

Recent Posts

See All

Praca domowa na 29 stycznia 2021r. , grupa B

1. Proszę napisać dzieje Jacka Soplicy- księdza Robaka( minimum 15 zdań). 2. Proszę przeczytać tekst Gdzie rozgrywają się wydarzenia? strona 85. W zeszycie proszę napisać streszczenie tego tekstu. 3

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.