• Marzena Huba

Praca domowa dla klasy 3b, grupa A na 6 lutego 2021r.

Na ostatnich zajęciach czytaliśmy tekst Król Rok i jego dwunastu synów.

Czytaliśmy tekst Życzenia-strona32,33. Uzupełniliśmy strony 34, 35 oraz 36.

Uczyliśmy się o różnych formach rzeczownika- ćwiczenie 5 strona 72.

1.W domu proszę nauczyć się czytać tekst Życzenia strona 32,33.

2. Proszę uzupełnić ćwiczenie 4strona 38,8 i 9 strona 42.

3. W książce Z usmiechem i słońcem proszę wykonać ćwiczenie7 strona 73 oraz uzupełnić stronę 75.

Do zobaczenia za dwa tygodnie

38 views

Recent Posts

See All

Praca domowa na 29 stycznia 2021r. , grupa B

1. Proszę napisać dzieje Jacka Soplicy- księdza Robaka( minimum 15 zdań). 2. Proszę przeczytać tekst Gdzie rozgrywają się wydarzenia? strona 85. W zeszycie proszę napisać streszczenie tego tekstu. 3

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.