• Marzena Huba

Praca domowa dla klasy 10 na 3 stycznia 2020r.

1. Proszę napisać dzieje Jacka Soplicy-księdza Robaka-bohatera z " Pana Tadeusza (minimum 100 słów).

2. Proszę przygotować sie do sprawdzianu o romantyzmie. Proszę w książkach uzupełnić ćwiczenie 1, 2, 3, 5,6, 8strony 107, 108,109. Pisemnie w zeszycie proszę zrobić ćwiczenia 4, 7, oraz 9 a,b,c,d,e, f,g,h strony 108,109.

Zapraszam wszystkich rodzicow na Bal Karnawalowy 11 stycznia 2020r. w St. Stanislaus Kostka CAtholic Academy12 Newel St., Brooklyn , NY 11222, od godziny 7 P.M do 2:00 A. M. Zgloszenia proszę przesyłac do Magdy Ślaski- 347- 512-8039; magdaslaski@gmail.com

Życzę Wszystkim rodzicom i uczniom Szcześliwego Nowego 2020r.

p. Marzena


0 views

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.