• Marzena Huba

Praca domowa dla klasy 10 na 25 października 2019r.

Dziękuję wszystkim uczniom za przyniesione materiały o Tatrzańskim Parku Narodowym.

1. W domu proszę przeczytać  tekst "Ludowość i folklor strona 39 oraz zrobić krótką notatkę.

2.Proszę przeczytać tekst ballady "Świtezianka" strona 40/41.

3. Pisemnie proszę zrobić ćwiczenie II na stronie 42.

6 views

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.