• Marzena Huba

Praca domowa dla klasy 10 na 24 stycznia 2020r.

1.Proszę przeczytać tekst na stronie 138 Nowy bohater -Dziecko

2. Proszę przeczytać i nauczyc się opowiadac fragment nowelki Elizy Orzeszkowej Dobra Pani strony 138,139, 140,141.

3. Proszę napisać w zeszycie tekst opisujacy wydarzenie szkolne lub sprawozdanie z wycieczki (100 słów).

Proszę przyniesć książki do geografii.


0 views

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.