• Marzena Huba

Praca domowa dla klasy 10 na 22 listopada 2019r.

1.Prosze zapoznac sie z biografia Cypriana Kamila Norwida-pisemnie prosze napisac najciekawsze fakty z zycia poety. Prosze przeczytac wiersz "Moja Piosnka II" C.K.Norwida strona 68.

2. Prosze przeczytac wiersz " Testament Moj" J. Slowackiego

strona 72. W zeszycie prosze napisac cwiczenie 1 strona 72/73.24 views

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.