• Marzena Huba

Praca domowa dla klasy 10 na 17 stycznia 2020r

1.Proszę przeczytać informacje o Henryku Sienkiewiczu strony 124,125,126. 2. Pisemnie proszę zrobić ćwiczenie 3 strona 127 oraz 8 strona 129 3. Proszę przeczytać strone 130 Pozytywistyczny kult pracy 4. Proszę przeczytać fragmenty " Nad Niemnem" Elizy Orzeaszkowej strony: 132,133. Pisemnie proszę zrobić ćwiczenie 3 strona 135 Do zobaczenia w piątek

0 views

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.