• Marzena Huba

Praca domowa dla klasy 10 na 15 listopada 2019r.

1. Proszę kto nie zrobił ćwiczenia 2 na stronie 45 proszę zrobić to ćwiczenie pisemnie.

2. Proszę przeczytać tekst " Romantyczni tułacze" strona 63. Proszę przeczytać wiersz " Stepy Akermańskie" strona 63/64. Proszę uzupełnic tabelkę punkt d strona 65- Podmiot liryczny widzi,słyszy, odpoczywa.


Do zobaczenia w piątek27 views

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.