• Marzena Huba

Praca domowa dla klasy 10 na 10 stycznia 2020r.

1. Proszę przeczytać i zrobić notatkę Uwłaszczenie chłopów , pańszczyzna strona 112. 2.Pisemnie proszę zrobić ćwiczenie 1. Ułóż zdania rozwinięte z wyrazami i zwrotami: powstaniec, zabór, zaborcy, chłopi, ponieść klęskę, odnieść zwycięstwo, żyć w niewoli. Zapisz utworzone zdania w zeszycie ,strona 115.

3. Pisemnie ćwiczenie 2. srona 115- bohaterowie powstania styczniowego- Romuald Traugutt, Zygmunt Padlewski, ksiądz Sytanisław Brzóska,Marian Langiewicz, Zygmunt Sierakowski,Ludwik Mierosławski, Konstanty Kalinowski, Stefan Bobrowski.

4. Pisemnie proszę zrobić ćwiczenie 3 strona 115.

5. Proszę przynieśc książki do geografii.

Do zobaczenia w piątek Saved

0 views

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.