• Marzena Huba

Praca domowa dla klasy 10, grupa B na 29 stycznia 2021r.

1. Proszę napisać dzieje Jacka Soplicy- księdza Robaka( minimum 15 zdań). 2. Proszę przeczytać tekst Gdzie rozgrywają się wydarzenia? strona 85. W zeszycie proszę napisać streszczenie tego tekstu. 3. W książce proszę uzupełnić tabelkę1a i 1b strona 87-podręcznik- Romantyzm, Pozytywizm, Młoda Polska. 4. Proszę przynieść książkę do geografii. Akcja Dar Serca trwa do końca stycznia. Zapraszamy do udziału. Pozdrawiam serdecznie p. Marzena

31 views

Recent Posts

See All

Praca domowa na 7 maja 2021r. , klasa 10, grupa A

1. Proszę przeczytać tekst "Ku pokrzepieniu serc" strona 154. Proszę przeczytać fr. Potopu-Obrona Częstochowy-strony 155,156,157. 2. Proszę obejrzeć film Potop. 4. Pisemnie w zeszycie proszę napisać ć