• Marzena Huba

Praca domowa dla klasy 10, grupa B, na 12 marca 2021r.

Proszę przeczytać Pozytywistyczny kult pracy strona 130, 131, Pisemnie proszę zrobić II strona 132. Proszę przeczytać fragment " Nad Niemnem" strony 132, 133.

Proszę uzupełnić 2 strona 135, 3 strona 13- proszę napisać w zeszycie.

Ogłaszamy Konkurs Wielkanocny na najładniejszą palmę lub ozdobę wielkanocną.

Prace prosimy przynosić do wychowawców klas w terminach: 12/13 marca 2021, 19/20 marca 2021.

28 views

Recent Posts

See All

Praca domowa na 7 maja 2021r. , klasa 10, grupa A

1. Proszę przeczytać tekst "Ku pokrzepieniu serc" strona 154. Proszę przeczytać fr. Potopu-Obrona Częstochowy-strony 155,156,157. 2. Proszę obejrzeć film Potop. 4. Pisemnie w zeszycie proszę napisać ć