• Marzena Huba

Praca domowa dla klasy 10, grupa A, na 5 lutego 2021r.

Na ostatnich zajęciach poznaliśmy życie i twórczość Juliusza Słowackiego(strony 58,59,60).

Omawialiśmy utwory A. Mickiewicza" Stepy Akermańskie" oraz Hymn {Smutno mi Boże...} J. Słowackiego.

Proszę uzupełnić ćwiczenie V strona 62 oraz 2 strona 67.

Z historii- proszę wybrac jedną z postaci historycznych z ćwiczenia V strona 9- Proszę opisać ciekawe fakty życia wybranego bohatera( 10-15 zdań) .

Z geografii-Proszę uzupełnić stronę 92- Julisz Słowacki

Do zobaczenia za dwa tygodnie

42 views

Recent Posts

See All

Praca domowa na 7 maja 2021r. , klasa 10, grupa A

1. Proszę przeczytać tekst "Ku pokrzepieniu serc" strona 154. Proszę przeczytać fr. Potopu-Obrona Częstochowy-strony 155,156,157. 2. Proszę obejrzeć film Potop. 4. Pisemnie w zeszycie proszę napisać ć