• Marzena Huba

Praca domowa dla klasy 10, grupa A, na 5 lutego 2021r.

Na ostatnich zajęciach poznaliśmy życie i twórczość Juliusza Słowackiego(strony 58,59,60).

Omawialiśmy utwory A. Mickiewicza" Stepy Akermańskie" oraz Hymn {Smutno mi Boże...} J. Słowackiego.

Proszę uzupełnić ćwiczenie V strona 62 oraz 2 strona 67.

Z historii- proszę wybrac jedną z postaci historycznych z ćwiczenia V strona 9- Proszę opisać ciekawe fakty życia wybranego bohatera( 10-15 zdań) .

Z geografii-Proszę uzupełnić stronę 92- Julisz Słowacki

Do zobaczenia za dwa tygodnie

32 views

Recent Posts

See All

Praca domowa na 22 stycznia 2021r., klasa 10 grupa A

1. Proszę napisać dzieje Jacka Soplicy- księdza Robaka( minimum 15 zdań). 2. Proszę przeczytać tekst Gdzie rozgrywają się wydarzenia? strona 85. W zeszycie proszę napisać streszczenie tego tekstu. 3.

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.