• Marzena Huba

Praca domowa dla klasy 10 , grupa A na 17 kwietnia 2021r.

1.Proszę przeczytać tekst Emigracja za "Wielką Wodę"strona 163. 2. Proszę przeczytać fragmenty Za chlebem strony 163, 164, 165. 3. Proszę uzupełnić ćwiczenie II strona 166. 4. W zeszycie proszę napisać ćwiczenie 5 strona 168.

6. Na szóstkę proszę przeczytać całą nowelke- Za chlebem-Henryk Sienkiewicz Do zobaczenia w piątek

31 views

Recent Posts

See All

Praca domowa na 7 maja 2021r. , klasa 10, grupa A

1. Proszę przeczytać tekst "Ku pokrzepieniu serc" strona 154. Proszę przeczytać fr. Potopu-Obrona Częstochowy-strony 155,156,157. 2. Proszę obejrzeć film Potop. 4. Pisemnie w zeszycie proszę napisać ć