• Alicja Grygiel

Praca domowa dla grupy A z października 30

Podręcznik

Str. 30 z. 3,4

Str. 31 z. 9

Str. 34 z. 4

Str. 35 z. 9, 8


Przeczytaj opowiadanie "Niezapomniany szpak" będziemy z nim pracować na następnych zajęciach.

15 views

Recent Posts

See All

Zadanie domowe klasa 6 grupa B z dnia 6 listopada

Język polski Podręcznik str 30 zad 5 str 31 zad 9 str 34 zad4 str 35 6, 8, 9 Przeczytaj opowiadanie "Niezapomniany szpak" - kartki ksero, naucz się ładnie czytać dowolnie wybranych przez siebie

Zadanie domowe z dnia 23 października kl 6

Dla grupy A i B - udziel odpowiedzi na pytania związane z Polską ( kartki ksero) - Naucz się fragmentu wiersza St Dobrowolskiego „Być może” -6 pierwszych linijek - kartki ksero ( termin za miesiąc) -

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.