• Małgorzata Skrodzki

Praca domowa dla grupy A z 31 października i dla grupy B z 7 listopada.

Updated: Nov 8, 2020


Na zajęciach dzieci poznały nowe spółgłoski miękkie ń/ni

Słuchały opowiadania Słonik ze strony 43, opowiadały o ZOO, wysłuchały wiersza Słoń Trąbalski J. Tuwima, słuchały piosenki Idziemy do ZOO, uzupełniały ćwiczenia na stronach 44 i 45.Praca domowa: nauczyć się pięknie czytać czytankę Słonik - str. 43 i uzupełnić ćwiczenia białe na stronach 40 i 41(proszę zwrócić uwagę na staranne pisanie wyrazów - dzieci mogą najpierw napisać je po śladzie, poprawiając przykłady).


* Na katechezie dzieci rozmawiały o Wszystkich Świętych i Dniu Zadusznym, wysłuchały opowiadania o pięknych polskich tradycjach, obejrzały filmik przedstawiający polskie cmentarze w Dniu Wszystkich Świętych, zrobiły wykreślanki i pomodliły się za dusze czyśćcowe. Nie ma zadania domowego - nie robiły dzieci tematu z książki. Można się w ramach pracy domowej modlić za Zmarłych z naszych rodzin.

78 views

Recent Posts

See All