• Magdalena Slaski

Praca domowa dla grupy A i B

Witam serdecznie, proszę napisać piękny, opis koścoła, który rysowaliście. Użyjcie jak najwięcej przymiotników opisujących budynek. Stosujcie się do zasad, które omówiliśmy na zajęciach i wpisaliście do zeszytu. Pamiętajcie o wstępie, rozwinięciu i zakończeniu oraz o akapitach ( indent). Przynieście swoje opisy razem z rysunkiem. Ozdobią one naszą klasę:)

Do zobaczenia

Pani Magda


Religia

Proszę wykonać ćwiczenie 3 str. 13.

54 views

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.