• Magdalena Slaski

Praca domowa dla grupy A i B

Witam serdecznie, proszę napisać piękny, opis koścoła, który rysowaliście. Użyjcie jak najwięcej przymiotników opisujących budynek. Stosujcie się do zasad, które omówiliśmy na zajęciach i wpisaliście do zeszytu. Pamiętajcie o wstępie, rozwinięciu i zakończeniu oraz o akapitach ( indent). Przynieście swoje opisy razem z rysunkiem. Ozdobią one naszą klasę:)

Do zobaczenia

Pani Magda


Religia

Proszę wykonać ćwiczenie 3 str. 13.

70 views

Recent Posts

See All

Praca domowa dla grupy 2 na 30 stycznia

Proszę zrobić ćwiczenia w książce z ćwiczeniami: 5/ 169 8/171 4/173 Załączam pdf dla Mai :) Jeśli nie będziesz mogła wydrukować. Nic nie szkodzi, wpisz wszystko do zeszytu. Hasła krzyżówki również. Hi

GRUPA A ( 9 stycznia ) GRUPA B ( 16 stycznia )

Praca domowa z historii. Proszę wybrać jedna z legend (s. 24-26 w podręczniku) i odpowiedzieć pisemnie na pytania ( w zeszycie) Kto jest bohaterem wybranej legendy? O jakim wydarzeniu opowiada legenda

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.