• Magdalena Slaski

Praca domowa dla grupy A i B

Witam serdecznie, proszę napisać piękny, opis koścoła, który rysowaliście. Użyjcie jak najwięcej przymiotników opisujących budynek. Stosujcie się do zasad, które omówiliśmy na zajęciach i wpisaliście do zeszytu. Pamiętajcie o wstępie, rozwinięciu i zakończeniu oraz o akapitach ( indent). Przynieście swoje opisy razem z rysunkiem. Ozdobią one naszą klasę:)

Do zobaczenia

Pani Magda


Religia

Proszę wykonać ćwiczenie 3 str. 13.

73 views

Recent Posts

See All

Praca domowa dla gr. B na 24 kwietnia

Historia - wymyśl wzór swojej własnej monety z czasów Mieszka I. Wymyśl jej nazwę. Moneta powinna mieć awers i rewers ( przód i tył ). Język polski Zeszyt ćwiczeń: - ćw. 1 i 3 str. 7 - ćw. 6,7,8,9 s