• Dominika Orwat

Praca domowa 2B

Wirszyk “Być lekarzem” na stronie 52

oraz zadanie de strony 53 “Kim chcę być w przyszłości?”- narysuj i napisz. ale proszę o przygotowanie tego w ramach projektu na plakacie nie w książce.

Na za tydzień nie trzeba przynosić już niebieskiej książki. Proszę o przyniesienie tej drugiej części - żółtej.

0 views

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.