• Dominika Orwat

Praca domowa 2B

Religia strona 51 plus modlitwy na stronie 80 (nr. 1,2,3,4) są na stronie 72.

🦋Niebieska książka🦋 140, 141 i 150

0 views

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.