• Marzena Huba

Ogloszenie dla klasy 3b - Konkurs o papiezu, legitymacje szkolne

KONKURS NOWOJORSKIEGO KOŁA PRZYJACIÓŁ FUNDACJI JANA PAWŁA II

W NOWYM JORKU

pod patronatem ks.bp.Witolda Mroziewskiego

Musicie od siebie wymagać,

nawet gdyby inni od was

nie wymagali”


Regulamin Konkursu

Formuła

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII programów katechetycznych działających przy polskich parafiach w Nowym Jorku.

2. Konkurs jest jednoetapowy. Pracę konkursową wykonuje dziecko.

3. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace autorskie, dotychczas niepublikowane i niezgłoszone do innych konkursów.

Kategorie

1) KONKURS PLASTYCZNY

2) KONKURS POETYCKI NA NAJCIEKAWSZY WIERSZ O JANIE PAWLE II


Cele konkursu

1. Przybliżenie dzieciom postaci Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy urodzin papieża.

2. Pielęgnowanie pamięci o Ojcu Św. w naszych rodzinach oraz wychowanie dzieci w duchu wartości głoszonych przez św. Jana Pawła II.

3. Rozwijanie inwencji twórczej oraz kreatywności dzieci, kształtowanie wrażliwości artystycznej i estetycznej.

4. Kształtowanie postaw sprzyjających poszanowaniu zasad uczciwej rywalizacji

5. Prezentacja plastycznej twórczości dzieci w środowisku lokalnym

6. Integracja wokół wartości wychowawczych zawartych w papieskim nauczaniu.

7. Budowanie rodzinnych więzi międzypokoleniowych poprzez wspólne działanie plastyczne z pomocą rodziców, dziadków, rodzeństwa.

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych:

I) kategoria wiekowa – klasy I-III (tylko konkurs plastyczny)

II) kategoria wiekowa – klasy IV – VI (konkurs plastyczny i poetycki)

III) kategoria wiekowa – klasy VI – VIII (konkurs plastyczny i poetycki)

Termin konkursu uplywa 15 listopada. Prace plastyczne prosze przyniesc do szkoly.

Wymogi Formalne Konkursu Plastycznego

· Praca jest zgodna z tematem konkursu

· Praca powinna być podpisana na odwrocie i zawierać następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, tytuł pracy, imię i nazwisko (imiona i nazwiska) członków rodziny współtworzących pracę, telefon kontaktowy oraz adres mailowy.

Forma pracy konkursowej

· Technika plastyczna: dowolna.

· Format prac: karta A4, papier techniczny – Brystol

Ogloszenie- legitymacje szkolne- prosimy rodzicow , ktorzy chca wyrobic legitymacje swojemu dziecku o wypelnienie druku ( druk mozna pobrac na stronie centralapolskichszkol.org). Wypelniony druk prosze przyniesc do szkoly, aby uzyskac pieczatke szkoly z podpisem dyrektora szkoly. W przypadky przedluzenia legitymacji nalezy zaznaczyc na druku wyraz przedluzenie, dolaczyc do podania podpisanego przez dyrektora szkoly.


31 views

Recent Posts

See All

Praca domowa na 15 maja, 2021r. , grupa B

1.Prosze przeczytac tekst Rodzinna majowka strona 159, 160, 1 strona 161,4 str.163. 2. W zeszycie prosze napisac cwiczenie 7 str. 164. 3. Prosze nauczyc sie czytac tekst wiersza Zaba str. 128 4. pros

Praca domowa dla klasy 3b, grupa A, na 8 maja 2021r.

1.Proszę przeczytać tekst Rodzinna majówka strona 159, 160. W książce "W szkole i w domu" proszę zaznaczyć odpowiedź do ćwiczeń 1, strona 160, 1 strona 161, 4 str. 163. 2. W zeszycie proszę napisać ćw