• Magdalena Slaski

Lekcje z 4 kwietnia : j. polski, historia, religia

Moi Drodzy Uczniowie,

spotykamy się jutro tj. 4 kwietnia o godz. 1 p.m. na Zoom. Bardzo proszę, abyście po naszym jutrzejszym spotkaniu znaleźli czas i zapisali w zeszytach krótką notatkę z następujących przedmiotów:

1. język polski ( str. 114-115 książka "Junior")


Temat: Przyimki, a przypadki.


Notatka:Przyimek niech to zostanie między nami , choć mały jak pchła, rządzi przypadkami.


Przyimki stoją przy rzeczownikach, są niesamodzielne i nieodmienne*. ( zdjęcie przyimków w załączniku)

np. Idę (dokąd?) do miasta.

Przed szkołą stał ( gdzie?) autokar.

Za lasem płynęła (gdzie?) rzeka.

Książka leży (gdzie?) na stole.


UWAGA! ( str. 115 kziążka "Junior")

- przyimki za, przed, między łączą się z Narzędnikiem ( N. z kim? z czym?) np. za domem, przed oknem, między patykami

- przyimki obok, koło, naprzeciwko, na wprost, blisko łączą się z Dopełniaczem ( D. kogo? czego?) np. obok parku, koło placu zabaw, na wprost sklepu, naprzeciwko szkoły, blisko kina


Praca domowa: xero załączone pod lekcją- przyimki


* nieodmienne - nie odmieniają się przez przypadkiHISTORIA

Temat: Obrona Głogowa. Gall Anonim.


Notatka:

Po śmierci ojca Władysława Hermana, jego synowie rządzili następującymi terenami (dzielnicami) Polski: ( mapa- str. 44 w książce, załączam również mapę poniżej)

1. ZBIGNIEW rządził Mazowszem i Wielkopolską

2. BOLESŁAW KRZYWOUSTY rządził Śląskiem i Małopolską


ZBIGNIEW chciał pokoju z sąsiadami Polski, natomiast BOLESŁAW wciąż napadał na sąsiednie kraje, chcąc powiększyć terytorium Polski. BOLESŁAW odebrał siłą ZBIGNIEWOWI jego ziemie dlatego też Zbigniew uciekł do Niemiec prosząc cesarza Henryka V o pomoc w odzyskaniu swoich dzielnic.

W 1109 roku Henryk V stawia Bolesławowi Krzywoustemu warunek, aby oddał połowę państwa bratu Zbigniewowi, albo zaatakuje Głogów. Podczas 5 dniowego rozejmu*, kiedy to król Bolesław miał podjąć decyzję, czy zgadza się na warunki cesarza, Polacy dają Niemcom zakładników*. Król Bolesław Krzywousty nie zgodza się na warunki Henryka V, a ten w zemście każe przywiązać jeńców ( zakładników) do maszyn oblężniczych, myśląc, że Polacy nie będą strzelać do swoich rodaków. Przed jakim tragicznym wyborem stanęli obrońcy Głogowa? Mieli strzelać do swoich braci, ojców, synów, dzieci????

Polacy zwyciężyli bitwę po 3 tygodniach walk. Była to jedna z ważniejszych bitew Średniowiecza.


Gall Anonim - pisarz, kronikarz, spisywał wydarzenia średniowiecznej Polski. Autor "Kroniki polskiej"


Praca domowa: ćw. 3 str. 50, ćw. 4 str. 51


Informacje dodatkowe:

*Głogów na mapie Polski - załącznik

*rozejm - układ między stronami wojującymi, na podstawie którego następuje przerwanie działań wojennych na wszystkich frontach / chwilowe zaprzestanie kłótni, rywalizacji

*zakładnik - człowiek zatrzymany przez porywacza lub terrorystę chcącego wymusić spełnienie swoich żądań groźbą

*kronikarz- osoba śledząca i rejestrująca przebieg wydarzeń, autor kroniki, zwłaszcza średniowiecznejReligia

Temat: Zmartwychwstanie Jezusa str. 54.

Proszę przeczytajcie tekst w książce i pomyślcie - Co dla MNIE oznacza Zmartwychwstanie Jezusa??

Chętne osoby mogą zrobić ćwiczenie na str. 55. Musicie tu skorzystać z Pisma Świętego - Nowego Testamentu.141 views

Recent Posts

See All

zadanie domowe - 28 marca

Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, wciąż czekam na projekty z deklinacją. Mam nadzieję, że otrzymam je wkrótce. NASZA KLASA ORGANIZUJE DZIŚ PIKNIK Piknik- wycieczka poza miasto połączona z zabawą

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.