• Iwona Korga

Klasa 12 - zadanie domowe z 27 marca

Bardzo proszę o opracowanie pytania maturalnego z historii. Na zajęciach 3 kwietnia bedziemy razem omawiać postępy waszej pracy. Proszę przygotować pytania i wątpliwości związane z tym tematem.Polecam wykorzystnie interaktywnego atlasu historycznego online na http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=1243 na portalu Włącz Polskę przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla polonijnych uczniów.

Ponieważ na ostatniej lekcji były pytania związane z przygotowaniem wypracowania maturalnego, poniżej podaję dokładne informajce:

Proszę przygotować wypracowanie na trzy pytania maturalne ( j. polski, hisotria, geografia) omawiając kolejno odpowiedzi na pytania.

Wypracowanie powinno zmieścić się na dwóch stronach papieru (letter size), czcionka 12 p, odstępy 1.5

Każde wypracowanie pownno zawierać imię i nazwisko i treść wylosowanych pytań maturalnych.

Zapraszam na kolejną lekcję 3 kwietnia – piątek- godzina 6 pm. na Zoom.

7 views

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.