• Malgorzata Dziekonska

informacje dla kl.7

Przypominam, że w piątek «18.10. 2019» ubieramy się wszyscy w szkolne koszulki.

0 views

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.