• Aleksandra Korga

Grupa B: Zadanie Domowe 10 Kwietnia

Czesc 2 (Pomarańczowa Książka): Str 17 Czytaj, Str 18 cw 2, Str 19 cw 1 + 2, Str 22-23

18 views

Recent Posts

See All