• Dominika Orwat

2B Praca domowa

Ćwiczenia strona 116, 120 i 121. Powtorzenie co to jest rzeczownik, czasownik i przymiotnik (ramka na stronie 114).

0 views

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.