• Dominika Orwat

2 B na 15 lutego

Czytanka na stronie 40 i 41

Ćwiczenia: strona 45 i 46


Lektura: Czerwony Kapturek

0 views

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.