Moja rodzina i ja - ocalić od zapomnienia

Adam Zdeb ( zerówka) i Angelica Zdeb ( kl. 5)
Adaś Zdeb (zerówka ) i Angelica Zdeb (kl. 5)

OSCAR AWRAMIK klasa 4b

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.