Bajki, baśnie i legendy w Fundacji Kościuszkowskiej

Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele Polskich Szkół Polish American Teachers Associations (PATA) przy Fundacji Kościuszkowskiej na Manhattanie planuje zorganizowanie Konkursu Bajek, Baśni i Legend Polskich.

Konkurs odbędzie się w sobotę 14 marca 2020 roku, o godzinie 10 rano w siedzibie Fundacji Kościuszkowskiej 15 East 65 Street, New York, NY 10065

Zapraszamy do udziału w nim uczniów polskich szkół, w wieku od 9 do 12 lat.

Celem organizowanego konkursu jest promowanie polskiej kultury, zawartej w przepięknych polskich baśniach i legendach.

Konkurs odbywa się w 2 kategoriach: 

1. Bajki, legendy, baśnie w języku polskim 

2. Bajki, legendy, baśnie w języku angielskim

Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 uczniów, po jednym w każdej kategorii.

Uczniowie, którzy w latach ubiegłych zajęli pierwsze miejsca nie mogą uczestniczyć w konkursie ponownie.

Jeśli Państwa szkoła planuje udział w tegorocznej edycji konkursu prosimy o powiadomienie organizatorów do 18 stycznia 2020 roku, wysyłając zgłoszenie na email konkursbajek@yahoo.com.sg

Formularz do wypełnienia w załączniku, lub poprzez podanie w treści emaila:

a) pełna nazwy szkoły

b) imię i nazwisko dyrektora

c) imię i nazwisko nauczyciela lub nauczycieli przygotowujących uczniów

d) kontaktowy numer telefonu oraz email adres

Tylko po otrzymaniu zgłoszenia organizatorzy prześlą Państwu karty konkursowe, które trzeba będzie wypełnić i odesłać emailem do 15 lutego.

Zachęcamy do udziału wszystkie szkoły, laureaci otrzymują dyplomy i nagrody finansowe, każdy uczestnik konkursu otrzymuje dyplom i upominek, szkoła oraz nauczyciel otrzymuje pamiątkowy dyplom.

z wyrazami szacunku

Bernadette O'Keefe

President PATA

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.