top of page

     MEDALE  KOMISJI  EDUKACJI  NARODOWEJ

 

    Od wielu już lat w okresie przedświątecznym Zarząd Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, na czele którego stoi nasza pani Dyrektor, przygotowuje uroczystośćwręczenia Medali Komisji Edukacji Narodowej zasłużonym polonijnym nauczycielom, dyrektorom szkół, działaczom społecznym, rodzicom oraz kapłanom.

 Uroczystośćta odbywa się tradycyjnie w Konsulacie Generalnym RP na Manhattanie, który jest nie tylko gospodarzem miejsca, ale również współorganizatorem tego ważnego i pięknego wydarzenia; piękniejszego o tyle, że połączone jest ono zawsze ze spotkaniem opłatkowym i wspólnym kolędowaniem naszego środowiska. 

16 grudnia 2018 roku medalem KEN odznaczone zostały nauczycielki naszej szkoły: p.Magdalenaślaski, p. Agnieszka Kumorowska oraz p. Małgorzata Skrodzki. Odznaczenie za prace społecznąi zaangażowanie w życie naszej polskiej szkoły odebrała też p. Agnieszka Równa. 

 Nasza pani Dyrektor dr Dorota Andraka, która jest jednocześnie prezesem CPSD podkreśliła zasługi odznaczonych, ich oddanie dla oświaty polonijnej i działalnośćna rzecz krzewienia historii, kultury i tradycji polskich wśród najmłodszego pokolenia Polonii Amerykańskiej. W imieniu wszystkich odznaczonych tego dnia, głos zabrała nasza pani Małgosia.

„Szanowni Państwo,

pozwólcie, że w imieniu osób wyróżnionych dziś tak zaszczytnym odznaczeniem, jakim są medale Komisji Edukacji Narodowej, zwrócę się ze słowami podziękowania do wszystkich, którzy przyczynili się do tego, abyśmy te wyróżnienia otrzymali.

Dziękujemy dyrektorom placówek, w których pracujemy, bo to Oni nominowali nas do tych odznaczeń, dziękujemy Wam za zaufanie i docenienie naszego zaangażowania w pracę na rzecz rozwoju polonijnej oświaty.

Dziękujemy Centrali Polskich Szkół Dokształcających na Wschodnim Wybrzeżu, na czele z panią prezes dr Dorotą Andraką, za zaakceptowanie i poparcie naszych nominacji.

Dziękujemy również Konsulatowi Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku na czele z konsulem generalnym Maciejem  Golubiewskim. Podziękowania kierujemy również w stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej na czele z panią minister Anną Zalewską.

Pragnę dodać, że nasze osiągnięcia w pracy zawodowej i możliwość pełnego zaangażowania się w to, co robimy, a co zostało właśnie docenione, nie byłaby możliwa bez wsparcia naszych najbliższych rodzin-dziękujemy więc naszym współmałżonkom i dzieciom za wyrozumiałość, cierpliwość i pomoc.

Szanowni Państwo, nasze obowiązki tu, na niwie polonijnej, różnią się oczywiście od tych, które pełnią nauczyciele i pracownicy oświatowi w Polsce. Naszym głównym zadaniem tu, na obczyźnie, jest przede wszystkim zachęcenie dzieci, aby w ogóle chciały przychodzić do polskiej szkoły, aby chciały uczyć się języka polskiego, polskiej historii i tradycji, poświęcając tej nauce swój wolny czas w piątkowe wieczory, czy sobotnie przedpołudnia. Nauczyciel polonijny ma za zadanie zaszczepić w uczniu miłość do Polski i wszystkiego, co jest związane ze starym krajem. Wszystkim nam leży na sercu wychowanie młodego pokolenia z pożytkiem dla naszej Ojczyzny i na prawdę jesteśmy niezmiernie dumni, że możemy dbać o wykształcenie polonijnych dzieci, z których w przyszłości wyrosną już obywatele Stanów Zjednoczonych, ale świadomi swoich korzeni! Obywatele, którzy ( mamy taką nadzieję) będą pielęgnować polską kulturę i miłość do wszystkiego co polskie i miłość tę przekażą swoim dzieciom. 

Szanowni Państwo, kochani Dyrektorzy, nasze podziękowania to nie tylko wyraz wdzięczności za te zaszczytne wyróżnienia, ale też obietnica, że nie spoczniemy na laurach, tylko dalej iść będziemy drogą, którą każdy z nas wybrał przed laty. 

Pozwólcie, że zakończę nasze podziękowania słowami Janusza Korczaka-najbardziej rozpoznawalnego działacza społecznego XX wieku i pedagoga z powołania :

‚,Bądź sobą . Szukaj własnej drogi . Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres ich praw i obowiązków’’.

Jeszcze raz bardzo dziękuję i gratuluję odznaczonym koleżankom i kolegom.”

 

 

Małgorzata Skrodzki 

 

Polska Szkoła Sobotnia p.p.św. Cyryla i Metodego 

bottom of page