Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie PATRIA NOSTRA. Szczegóły u Pani vicedyrektor Beaty Grygiel lub wychowawców.

https://konkurs-patrianostra.pl/konkurs-swiatowy