Festiwal Szkół Polonijnych

„Kapelusz pełen bajek, baśni i legend”

 

§1

 Szósta edycja „Festiwalu Szkół Polonijnych” jest zaproszeniem do prezentacji najpiękniejszych - lubianych i cenionych bajek, baśni i legend, będących integralną przynależnością do kultury i folkloru Polski.

W myśl słów J. Korczaka „Niech się dzieci śmieją, Niech będą szczęśliwe” pragniemy, aby tegoroczny Festiwal wypełniony był magicznym światem bohaterów, legend, z których płynąć będą uniwersalne wartości życia.

§2

Szósta, bajkowa edycja Festiwalu ma na celu prezentację niezwykłych opowieści z różnych zakątków Polski poprzez muzykę, śpiew, rysunek - a tym samym  rozwijanie umiejętności poznawczych i  językowych dzieci i młodzieży. Ma być również formą promowania szkół i talentów uczniów poprzez prezentacje artystyczne.

Festiwal ma za zadanie przybliżenie dzieciom i młodzieży dorobku literackiego polskich baśni, bajek i legend. Odnalezienia w pięknych i fascynujących opowieściach uniwersalnych prawd, wzorców i  aforyzmów. Legendy zaś, jako doskonałe źródło wiedzy przybliżyć mają postacie i wydarzenia historyczne.

§3

Festiwal obejmować będzie następujące kategorie:

 1. plastyczną

 2. muzyczną

 3. literacką

 4. teatralną

 5. stoisko

§4

Festiwal odbędzie się 19 kwietnia 2020 r. w Polskiej Szkole Dokształcającej im. Henryka Sienkiewicza - Brooklyn, NY

Dyrektorem szkoły jest pani Anna Kubicka

Adres Szkoły:

1514 72rd Street 
Brooklyn, NY 11228

§5

Koordynatorami całości Festiwalu z ramienia CPSD są:

Renata Jujka /prezes okręgowy na stan Nowy Jork/ tel. 917-386-7020

Ewa Załusińska /prezes okręgowy na Long Island/ tel. 631-988-5967

 

§6

Tegoroczna edycja Festiwalu obejmować będzie następujące kategorie:

Kategoria plastyczna:

Plakat przedstawiający wybranego, ulubionego bohatera z polskiej bajki lub baśni

(klasy 0-3; klasy 4-6)

Plakat przedstawiający wybranego, ulubionego legendarnego bohatera 

klasy 7-8 oraz klasy licealne

Kategoria muzyczna:

„Rozśpiewane bajki, baśnie i legendy " (występ - maks. 2 osoby)

 (klasy 1- klasy liceum)

Kategoria literacka:

„Literacka podróż w krainę bajek, baśni i legend”

 (7-8 oraz klasy licealne)

Kategoria teatralna:

„Bajeczny świat oczami małego aktora”   (występ - maks. 4 osoby)

(klasy 1- klasy liceum)

Stoisko:

„Baśniowa Mapa Polski”

(klasy 1- klasy liceum)

 

 

 

§7

Kartę zgłoszenia uczestnictwa szkoły w Festiwalu prosimy przesłać do dnia 8 marca 2020 r. do pani Ewy Załusińskiej na adres:  mydwoje@optonline.com  

§8

 1. Ostateczny termin przyjmowania prac na Festiwal upływa 5 kwietnia 2020 r.

 2. Wybrane prace uczniów w kategorii literackiej prosimy przesyłać do pani Bożeny Mahmoud na adres bozenamahmoud@optonline.net

 3. Wybrane prace uczniów w kategorii plastycznej prosimy przesyłać na adres:

Pocztą:

Pani Anna Kubicka

209-30 Street, Apt K

Brooklyn, NY 11232

Osobiście (soboty, w godz. 8 am.-3 pm.)

1514 72rd Street 
Brooklyn, NY 11228

Tel. 718-666-5404

 

 

Zasady VI 

Festiwalu Szkół Polonijnych 

 

 1. Udział szkół w Festiwalu jest dobrowolny.

 1. Szkoła nie ma obowiązku uczestniczyć w każdej kategorii.

 2. W kategorii plastycznej dopuszcza się do udziału po jednym przedstawicielu z poszczególnej grupy wiekowej z danej szkoły, tj. (klasy 0-3; klasy 4-6; klasy 7-8 i klasy licealne

 3. Z uwagi na duże zainteresowanie, szkoły muszą dokonać wyboru uczestnictwa pomiędzy kategorią: prezentacja muzyczna a prezentacja teatralna.

 4. W kategorii muzycznej - dopuszcza się do udziału max. dwie osoby z danej szkoły.

 5. W kategorii teatralnej - dopuszcza się udziału max. cztery osoby z danej szkoły.

 6. W kategorii stoisko - dopuszcza się udziału max. trzy osoby oraz opiekuna z danej szkoły.

 7. Podczas Festiwalu prace plastyczne uczniów prezentowane będą w sali wystawowej.

 8. Prezentacje w kategoriach: piosenka i teatr odbywać się będą na scenie wg ustalonego programu.

 9. Szkoły, które przygotują stoisko otrzymają do swojej dyspozycji miejsce do prezentacji (stolik i krzesła). Z uwagi na obowiązujące przepisy bezpieczeństwa prosimy nie prezentować na stoiskach posiłków.

 10. Podczas Festiwalu będzie okazja do spotkania z zaproszonymi gośćmi z Polski, przedstawicielami świata kultury i sztuki. 

 11. Organizatorzy nie określają regulaminów dla poszczególnych kategorii na poziomie eliminacji szkolnych.

 12. Dyrektorzy powinni zgłosić uczestnictwo szkoły w Festiwalu, podając wybrane kategorie i prezentowaną bajkę, baśń lub legendę. 

 13. Kartę zgłoszeniową uczestnictwa szkoły w Festiwalu prosimy przesłać do dnia 8 marca br. do pani Ewy Załusińskiej na adres:  mydwoje@optonline.com  

 14. Zebrane informacje są niezbędne do rozpoczęcia prac logistyczno-organizacyjnych Festiwalu oraz ustalenia programu i godzin występów uczniów. Następnie, karty rejestracyjne uczniów proszę przesłać do dnia 30 marca br. pod ten sam adres e-mailowy.

 15. Wybrane prace literackie nt. „Literacka podróż w krainę bajek, baśni i legend” - po jednej z każdej grupy wiekowej (klasy 7-8 oraz klasy licealne)  prosimy przesłać do pani Bożeny Mahmoud na adres: bozenamahmoud@optonline.net

 16. Po każdym zgłoszeniu drogą internetową w ciągu 48 godzin powinno nadejść potwierdzenie otrzymania dokumentów. W przeciwnym razie prosimy o kontakt telefoniczny. Podobna sytuacja wystąpi w przypadku przesyłki pocztowej, po otrzymaniu której koordynator otrzyma telefoniczne potwierdzenie odbioru, a w przypadku braku takiego potwierdzenia, prosimy o kontakt z p. Renata Jujka tel. 917-386-7020

 

 

 

 

 

Regulaminy poszczególnych kategorii

VI Festiwalu Szkół Polonijnych

Kategoria plastyczna

 1. Kategoria przewiduje dwie formy:

Plakat przedstawiający wybranego, ulubionego bohatera z polskiej bajki lub baśni  (klasy 0-3; klasy 4-6);

Plakat przedstawiający wybranego, ulubionego legendarnego bohatera klasy 7-8 oraz klasy licealne.

 1. Z każdej szkoły powinna zostać wybrana jedna praca w każdej grupy wiekowej. 

 2. Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna (zaleca się min. format A-3). 

 3. Uprzejmie prosimy, aby wraz z pracą plastyczna przesłać: imię i nazwisko ucznia, klasa, wiek, tytuł pracy, nauczyciel prowadzący, zdjęcie ucznia. 

 4. Przesłane prace prezentowane będą w sali wystawowej. 

 1. Prace plastyczne prosimy przesłać do 30 marca 2020 r.  

Prace można dostarczać osobiście, bezpośrednio do szkoły w soboty, w godz. 8 am.-3 pm.,

adres szkoły:

1514 72rd Street 
Brooklyn, NY 11228

Tel.  (718) 666-5404

Oraz przesyłać pocztą, na adres:

Pani Anna Kubicka

209-30 Street, Apt K

Brooklyn, NY 11232

Kategoria muzyczna

„Rozśpiewane bajki, baśnie i legendy "

 1. W kategorii prezentacji muzycznej dopuszcza się do udziału maks. dwie osoby w przedziale od klasy 1 do liceum.

 2. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 3 minut.

 3. Wykonawca może skorzystać z akompaniamentu instrumentu muzycznego lub z podkładu muzycznego, CD, jak również zaśpiewać a capella.

 4. Prezentacje muzyczne odbywać się będą na scenie według ustalonego programu. Program zostanie ogłoszony po uzyskaniu zgłoszeń ze wszystkich szkół.

Kategoria teatralna

„Bajeczny świat oczami małego aktora”

 1. Prezentacja teatralna „Bajeczny świat oczami małego aktora” powinny przenieść uczestników w czarodziejski klimat wybranej bajki. Powinny być opowieścią z której popłynie morał o uniwersalnych wartościach w życiu. Prezentacja może być krótkim przeglądem wybranych utworów jednego autora.

 2. Wybrane utwory nie powinny się powtarzać, koordynatorzy akceptują wybór wg kolejności zgłoszeń przez szkoły. W przypadku, gdy wpłynie więcej zgłoszeń prezentacji tej samej bajki/ baśni/legendy zaproponowana zostanie zmiana (decyduje kolejność zgłoszeń).

 3. Każda szkoła może wytypować do prezentacji jedną grupę uczniów, składającą się maks. z 4 osób, w przedziale od klasy 1 do liceum.

 4. Forma prezentacji jest dowolna, istnieje możliwość wykorzystania dowolnych środków przekazu. Dopuszcza się użycie rekwizytów, własnej dekoracji, sprzętu audiowizualnego, akompaniamentu muzycznego.

 5. Czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 minut.

 1. Prezentacje odbywać się będą na scenie według ustalonego programu. Program zostanie ogłoszony po uzyskaniu zgłoszeń ze wszystkich szkół.

Kategoria literacka

„Literacka podróż w krainę bajek, baśni i legend”

 1. Pisemne prace literackie „Literacka podróż w krainę bajek, baśni i legend” skierowane są do młodzieży klas 7-8 oraz liceum. W ramach eliminacji wewnętrznych na terenie szkoły każda placówka przesyła jedną pracę.

 2. Prace będą umieszczone na stronie Centrali, a fragmenty niektórych prac w kwartalniku „Asystent”.

 3. Prace pisemne w formie elektronicznej, pisane czcionką „12” w formacie Word, 300 do 500 słów, proszę przesyłać do 30 marca 2020 r. do p. Bożeny Mahmoud na adres: bozenamahmoud@optonline.net

Stoisko

„Baśniowa Mapa Polski”

 1. Kategoria stoisko jest skierowana do społeczności szkolnej, w której przedstawiciele/ uczniowie/nauczyciele/rodzice w sposób ciekawy, pomysłowy, innowatorski zaprezentują świat wybranej baki/baśni/legendy. 

 1. Każda szkoła może wytypować do tej kategorii jedną grupę, składającą się max. z 3 osób, w przedziale od klasy 1 do liceum oraz opiekuna. Szkoła otrzyma do dyspozycji miejsce do prezentacji (stolik i krzesła). Sposób zagospodarowania i prezentacji należy wyłącznie do inwencji artystyczno-twórczej uczestników. Zaleca się wykorzystanie jako elementów wyposażenia i dekoracji prace uczniów.

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.