top of page

,,Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni"

Zapraszamy uczniów do udziału w III edycji konkursu ,, Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni".


Regulamin wraz z formularzami znajdują się w załącznikach.


Jednocześnie zapraszamy nauczycieli: polonistów, historyków, informatyków oraz plastyków do Komisji Konkursowych.

W dwóch kategoriach konkursu: esej i film spotkania odbywać się będą online, natomiast Konkurs Plastyczny oceniany będzie w Szkole przy parafii Św. Cyryla i Metodego na Brooklynie, NY.


Chętnych prosimy o kontakt z koordynatorem konkursu z ramienia CPSD:

Wiolettą Jusińską
(203) 675 2092 
wjusinska@yahoo.com

 

bottom of page