Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.

 

Spotkanie formacyjne dla rodziców odbędzie się 17 stycznia  2020 o  godz. 21.00.

Dziecko/kandydat przygotowujące się do Sakramentu Bierzmowania powinno już znać na pamięć:

1/ Wykonać i powiedzieć Znak Krzyża 

( W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen)

2/ Ojcze Nasz...

3/ Zdrowaś Maryjo...

4/ Chwała Ojcu i Synowi...

5/ Dziesięć Przykazań Bożych

6/ Akty: Wiary, Miłości, Nadziei i Żalu

7/ Przykazania Kościelne

8/ Sakramenty Święte (7)

9/Grzechy główne (7)

10/ Warunki dobrej spowiedzi

Dzieci powinne mieć zdaną wiedzę dotyczącą katechez (trzy powtórki materiału: w zeszycie ćwiczeń na stronach: s.60, s.61-62, s.62-63)

Niestety nie wszystkie dzieci znają lub zaliczyły punkty wymienione powyżej. Prosimy sprawdzać oceny w zeszytach ćwiczeń i je podpisać!! Niektóre dzieci nie wykonują również zadań domowych. Prosimy sprawdzać ćwiczenia domowe (Zadanie domowe/Homework ) po każdej katechezie. 

Rodzice powinni już dostarczyć (do 17 stycznia, 2020). 

Świadectwo Chrztu Dziecka,

Podanie do Biskupa z prośbą o udzielenie Sakr. Bierzmowania, wypracowanie na temat imienia św. patrona, oraz

zaświadczenie dla świadka bierzmowania tzw. świadectwo kwalifikacji na świadka bierzmowania.