Screen Shot 2021-09-10 at 12.13.43 PM.png

Edycja VI - Konkurs Światowy 2021

Konkurs Światowy 2021 w ramach VI Edycji projektu Patria Nostra adresowany jest do uczniów z Mazowsza, Północno - Wschodnich regionów Polski  oraz do młodzieży Polonijnej. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o historii Polski, krzewienie patriotyzmu, etyki chrześcijańskiej, budowa poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkiego filmu lub animacji dotyczącej ważnego wydarzenia z historii Polski. Gala finałowa konkursu odbędzie się w Warszawie w listopadzie 2021 r. W Konkursie są atrakcyjne nagrody dla wszystkich uczestników.

O KONKURSIE

Edycja Światowa konkursu Patria Nostra adresowana jest do młodzieży polonijnej na całym świecie. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o historii Polski, krzewienie patriotyzmu, etyki chrześcijańskiej, budowa poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkiego filmu lub animacji dotyczącej ważnego wydarzenia z historii Polski. Na wycieczkę edukacyjną do Polski oraz Galę Finałową konkursu zostaną zaproszeni autorzy najlepszych prac konkursowych.