"Urodziny Niepodległej", program artystyczny w wykonaniu Dyrekcji, Nauczycieli, Uczniów i Przyjaciół naszej szkoły.

Copyright © 2018 Ordon Enterprises LLC. Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego. All rights reserved.