HARCERSTWO

Miejsce i czas zbiórek: dolna część kościoła świętych Cyryla i Metodego ( godz. 13:45 - 16:00)

Czym jest ruch zuchowy?

- to wielka zabawa,

- to zabawa wyrabiająca odwagę, pawdomówność, karność, zaradność, zręczność, bystrość i opanowanie,

- to zabawa przynosząca dzieciom radość życia i pogodę,

- to odkrywcza zabawa w "coś" i "kogoś"

Co daje ruch zuchowy dzieciom?

- wyrabia dobre cechy charakteru, 

- uczy współżycia i współpracy w zespole,

- dąży do podniesienia poziomu kultury duchowej,

- uczy miłości Boga,

- dąży do utrzymania polskości przez zapoznanie dzieci z pięknem języka polskiego, tradycji i zwyczajów polskich,

- uczy umiłowania ludzi, zwierząt i przyrody.

Zuchy "Polskie kwiaty" - od lat 7 do 11

Skrzaty "Śnieżki" - od 4-6 lat

Co zdobywamy?

- Zdobywamy gwiazdki i sprawności - cyklowe z cała gromadą i indywidualne.

Co robimy na zbiórkach?

Zbiórki mogą być:

- cyklowe - kiedy bawimy się w "coś" lub "kogoś" z całą gromadą przez szereg zbiórek

- oderwane - jednorazowe, na przykład świąteczne

- sportowe

- wycieczki

Zwykle zbiórka nasza obejmuje opowieści, teatr samorodny, piosenki, okrzyki, obrzędy, majsterkowanie, gry i zabawy.

Kolonia - co to?

Raz na rok gromady z całego hufca zjeżdżają się na kolonii. Jest to wyprawa w magiczny kraj fantazji, gdzie spędzamy twa tygodnie bawiąc się w kogoś lub coś. Rozwija to w zuchach wszystkie cechy wymienione wyżej i więcej - a szczególnie samodzielność, odwagę, zaradność i wyobraźnię. 

Rodzice - jak możemy pomóc?

Wspierać drużynowe/wodzów w wychowaniu harcerskim.

W domu wspierać cechy:

- Samodzielność - wysyłać na kolonie,

- Odwagę - przekonać zuchy że nie mają się czego bać,

- Punktualność - przywozić zuchy na czas na zbiórki i odbierać je punktualnie na końcu,

- Odpowiedzialność - zachęcać zuchy aby nie opuszczały zbiórki.

Praktycznie

- Pomóc z majsterkowaniem na zbiórkach

- Towarzyszyć w wyprawach sportowych

- Płacić składki na czas

- Organizować prace zarobkowe aby uzbierać fundusze na gromadę

- Sponsorować wycieczki