Telefon

516 - 279 - 7609

Dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej

przy parafii świętych Cyryla i Metodego

dr Dorota Andraka