Regulamin ucznia

 1. W szkole porozumiewamy się zawsze w języku polskim.
 2. W czasie zajęć szkolnych, bez pozwolenia nauczyciela, nie wolno nam opuszczać budynku szkolnego.
 3.  W czasie przerw nie biegamy po korytarzach.
 4. Nie żujemy gumy w szkole.
 5. Gdy w czasie lekcji chcemy coś powiedzieć, podnosimy rękę.
 6. Nie jemy w czasie lekcji.
 7. Nie bierzemy rzeczy, które nie są naszą własnością.
 8. Do szkoły nie przynosimy ostrych i niebezpiecznych przedmiotów.
 9. Odrabianie lekcji jest naszym obowiązkiem.
 10. Do szkoły zawsze przychodzimy z podręcznikami, zeszytami i przyborami szkolnymi.
 11. Wszystkie wypadki zgłaszamy do nauczyciela.
 12. Do nauczycieli, koleżanek i kolegów zwracamy się grzecznie i z szacunkiem.
 13. Nie używamy brzydkich wyrazów.
 14. Przestrzegamy dobrych manier.
 15. Dbamy o czystość i porządek w szkole.