Wychowanie dziecka - kilka wskazówek

 1. POŚWIĘCAJ DZIECKU CZAS: okazuj zainteresowanie dzieckiem i jego aktywnością; obdarzaj uwagą; słuchaj; rozmawiaj (zwracając na dziecko całą swoją uwagę); angażuj go w życie rodziny; pozwól samodzielnie wykonywać obowiązki i podejmować decyzje dotyczące własnej osoby, a także innych osób z rodziny;
 2. ZASPOKAJAJ WSZYSTKIE POTRZEBY DZIECKA: zarówno fizyczne jak i psychiczne ( potrzebę bezpieczeństwa, bliskiego kontaktu, bezwarunkowej miłości, akceptacji, samodzielności, niezależności, przynależności, uznania społecznego, itd.);
 3. STOSUJ TZW. POZYTYWNE WYCHOWANIE: dostrzegaj przede wszystkim pozytywne zachowania dziecka, wzmacniaj je poprzez obdarzanie dziecka uwagą, w momencie gdy jest grzeczne; chwal (zawsze konkretne zachowanie, nie ogólnie), nagradzaj ( najlepiej poprzez wspólne spędzanie z dzieckiem czasu, wykonywanie z nim jego ulubionych zajęć), rób z tego święto; pamiętaj, że czasami sukcesem dziecka ( a także rodziców) jest zwyczajny brak negatywnego zachowania!!!
 4. JEŻELI MUSISZ KARAĆ RÓB TO PRAWIDŁOWO:
  • zanim ukarzesz dziecko spróbuj sam się uspokoić (zdenerwowany rodzic może być niesprawiedliwy i niekonsekwentny);
  • przed zastosowaniem kary daj dziecku ostrzeżenie;
  • stosuj kary bezpośrednio po nieprawidłowym zachowaniu i z odpowiednim komentarzem, tak żeby dziecko wiedziało, za co jest karane;
  • stosuj kary krótkie i łatwe do zrealizowania; tylko jedną karę na raz;
 5. UNIKAJ WPAJANIA DZIECIOM SZKODLIWYCH I DESTRUKCYJNYCH DLA ICH PSYCHICZNEGO ROZWOJU PRZEKONAŃ TYPU:
  • "Nie mogę pozwolić sobie na negatywne emocje"
  • "Proszenie o pomoc i popełnianie błędów jest złe"
  • "Muszę być we wszystkim dobry"
  • "Jestem wart tyle, ile w życiu osiągnę"
  • "Wszyscy muszą mnie lubić"
 6. STAWIAJ DZIECKU JASNE I ZROZUMIAŁE GRANICE, BĄDŹ KONSEKWENTNY W ICH PRZESTRZEGANIU.
 7. RODZICE POWINNI UZGODNIĆ I UJEDNOLICIĆ POSTAWY I METODY WYCHWAWCZE W STOSUNKU DO DZIECI (TZW. JEDNOLITY FRONT), nie może to być jednak na zasadzie walki rodziców z dziećmi;
 8. PAMIĘTAJ, ŻE DZIECKO UCZY SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM PRZEZ NAŚLADOWANIE: dawaj więc dziecku dobry przykład zachowania; unikaj sprzeczności między tym co mówisz, a tym co robisz ( to co robisz ma na dziecko większy wpływ niż to co mówisz!!!!!!);
 9. DOSTRZEGAJ TRUDNOŚCI DZIECKA I RÓB WSZYSTKO, CO W TWOJEJ MOCY, ŻEBY MU POMÓC! BĄDŻ OBROŃCĄ SWOJEGO DZIECKA!
 10. OKAZUJ DZIECKU ZAUFANIE I WIARĘ W JEGO MOŻLIWOŚCI, UMOŻLIWIAJ MU, BY MOGŁO JAK NAJCZĘSCIEJ DOŚWIADCZAĆ SUKCESÓW BY KSZTAŁTOWAĆ W NIM POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI I POZYTYWNĄ SAMOOCENĘ!
 11. DAJ DZIECKU MOŻLIWOŚĆ PLANOWANIA: następnego dnia, tygodnia, wakacji, sposobu spędzania wolnego czasu, własnego zachowania, itd.;
 12. UŚMIECHAJ SIĘ JAK NAJCZĘŚCIEJ, STARAJ SIĘ ROZŁADOWYWAĆ NEGATYWNE EMOCJE– dzieciom bardzo udzielają się uczucia i nastroje rodziców!.
 13. STARAJ SIĘ NIE DAWAĆ WCIĄGAĆ W KŁÓTNIĘ, TARGI I BEZOWOCNĄ DYSKUSJĘ Z DZIECKIEM, POWIEDZ DZIECKU JASNO I PROSTO, JAKIE ZACHOWANIE NIE JEST PRZEZ CIEBIE AKCEPTOWANE