PLAN ZAJĘĆ Z RELIGII

Religia w naszej szkole odbywa się 2 razy w tygodniu:

KLASA7 i 8: piątek wieczorem od godz. 9:00-9:45

KLASY 0,1, 2, 3, 4, 5, 6: sobota rano od godz. 9:30 do 10:15