Przydział sal oraz wychowawstwa w roku szkolnym 2016/2017


 Sala #  1- p.  Elżbieta Niedźwiedzka Ia -sobota

            2- p. Paulina Hryniewicka IIa-sobota

            3 - p.Katarzyna Kornak – Sikorski IIb - sobota, XII- piątek

            4 -p.  Beata Grygiel IIIa sobota, p.  Milena Stochel VII -piątek

            5-p.  Beata Radziwiłko Vb-sobota

            6-  p. Małgorzata Skrodzki  Ib -sobota  VIII - piątek

            7-p.Justyna Wódz IIIb - sobota, p.Iwona Korga  XI- piątek

            8-p. Marzena Huba VI -sobota, X- piątek

            9- p.  Magdalena Ślaska IV -sobota, IX -piątek

 Plebania-  p. Marta Danielewicz V a-sobota

Sale na korytarzu:

              p.  Alicja Grygiel , p. Victoria Mokos-przedszkole-sobota

              p. Jolanta Łapińska - oddział  0 - sobota

MUZYKA – piątek -sala numer 1

                     sobota w poszczególnych  klasach  wg przydziału  sal