Nauczyciel odpowiedzialny za konkurs: P. Mariola Dudek.