Przydział wychowawstwa oraz sal lekcyjnych w roku szkolnym 2018/2019


 Dyrektor szkoły - dr Dorota Andraka 


Wicedyrektor kl. 1- 6 Beata Grygiel 


Wicedyrektor  - Magdalena Ślaski

Przedszkole Paulina Miltakis -Hryniewicka 
Klasa 0 - Dorota Rutkowska, Dominika Orwat 
Kl. Ia - Elżbieta Niedźwiedzka 
Kl. Ib - Marzena Klis
Kl. II - Katarzyna Kornak
Kl. IIIa - Justyna Wódz 
Kl. IIIb - Małgorzata Skrodzki 
Kl. IV - Magdalena Ṡlaski 
Kl.V - Marzena Huba 
Kl.VIa - Agnieszka Kumorowska
Kl.VIb - Marzena Klis 
Kl.VII - Małgorzata Dziekoński 
Kl.VIII- Małgorzata Skrodzki 
Kl.IX - Laura Paluch 
Kl.X - Marzena Huba 
Kl.XI- dr Iwona Korga 
Kl.XII - Katarzyna Kornak 

nauczyciel muzyki - Karolina Maria Zientarska 

 

PRZYDZIAŁ SAL LEKCYJNYCH - SOBOTA


Korytarz -Przedszkole Paulina Miltakis – Hryniewicka


Korytarz- Klasa 0 - Dorota Rutkowska, Dominika Orwat 

       
Kl. Ia -  sala nr 1 Elżbieta Niedźwiedzka 


Kl. Ib - sala nr 2 Marzena Klis


Kl. II – sala nr 3 Katarzyna Kornak


Kl. IIIa – sala nr 4 Justyna Wódz 


Kl.IIIb – sala nr  6 Małgorzata Skrodzki 


Kl.IV – sala nr 9 Magdalena Ṡlaski 


Kl.V – sala nr 8 Marzena Huba 


Kl.VIa – sala nr 7 Agnieszka Kumorowska


nauczyciel muzyki - Karolina Maria Zientarska 

 

 

  PRZYDZIAŁ SAL LEKCYJNYCH- PIĄTEK 

 


Kl.VIb - sala nr 2  Marzena Klis 


Kl.VII - sala nr  4 Małgorzata Dziekoński 


Kl.VIII- sala nr 6 Małgorzata Skrodzki 


Kl.IX – sala nr 9 Laura Paluch 


Kl.X – sala nr 8 Marzena Huba 


Kl.XI- sala nr 7 dr Iwona Korga 


Kl.XII- sala nr  3 Katarzyna Kornak 

nauczyciel muzyki - Karolina Maria Zientarska