PLAN DZIECIĘCYCH MSZY  W. W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

23 PAŹDZIERNIKA

4 LISTOPADA -Modlimy się rapując

6 LISTOPADA

9,10 GRUDNIA- Rekolekcje

11 GRUDNIA

8 STYCZNIA

12 LUTEGO

24,25 MARCA - REKOLEKCJE

26 MARCA