ROZKŁAD ZAJĘĆ - GODZINY
HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ DO I KOMUNII
Nowe przepisy MEN
KOMUNIKAT WS. WYBORÓW PREZYDENTA RP
Ogłoszenia

 

    

Zapisy do szkoły na nowy rok szkolny 2015/2016 odbędą się w następujących terminach: 


 • 17-18 kwietnia 
 • 24- 25 kwietnia
 • 8-9   maja
 • 15-16 maja
 • 22-23 maja


 •  

  Matura w naszej szkole?

  Maturę zdają uczniowie klas 12. Składa się ona z dwóch czesci:
  a) pisemnej:
  - jezyk polski
  b) ustnej:
  - jezyk polski
  - historia
  - geografia
  Egzamin pisemny trwa 90 minut, uczniowie mają trzy tematy do wyboru. Piszą na jeden z nich wypracowanie. Zwykle jest to temat związany z ojczyzną. W tej czesci sprawdzana jest umiejetność pisania. Nie ma wiec tematów dotyczących literatury sensu stricte.
  Egzamin ustny wygląda tak, że uczniowie wypowiadają się przed komisją (3-osobową) na jeden z wylosowanych zestawów. Uczeń losuje jeden zestaw z polskiego, jeden z historii, jeden z geografii. Ma chwilę na przygotowanie się, następnie odpowiada na pytania. Uczniowie wchodzą do pokoju egzaminacyjnego parami wedlug wcześniej sporządzonej listy. Jeden uczeń odpowiada, w tym czasie drugi przygotowuje się.
  Uczniowie otrzymują zagadnienia z powyzszych przedmiotow na początku roku szkolnego. Na podstawie tych zagadnień przygotowywane są zestawy maturalne, ktorą są tajne. Uczniowie poznają ich treść w chwili wylosowania zestawu.
  Uczniowie przychodza ubrani na galowo, ich rodzice nie mogą przebywać na terenie szkoły w trakcie trwania egzaminu.
  Zagadnienia maturalne z języka polskiego:

  LITERATURA

  SREDNIOWIECZE

  1. Ramy czasowe

  2. Wzorce osobowe

  3. Pojecia: asceza, teocentryzm, etos

  4. Bogurodzica - najstarsza piesn religijna pelniaca funkcje hymnu polskiego

  5. Rola kosciola w sredniowieczu

  6. Style architektoniczne w sredniowieczu

  RENESANS

  1. Ramy czasowe

  2. Czlowiek renesansu, humanista

  3. Tematyka fraszek Jana Kochanowskiego

  4. Pojecia: humanizm, antropocentryzm, carpe diem, renesans

  BAROK

  1. Ramy czasowe

  2. Barok, jako epoka kontrastów

  3. Nurty w poezji barokowej

  4. Pojecia: barok, nihilizm, rokoko, vanitas

  OSWIECENIE

  1. Ramy czasowe

  2. Nauka zawarta w bajkach Krasickiego

  3. Oswiecenie, jako epoka rozumu

  4. Pojecia: klasycyzm, obiady czwartkowe, oswiecenie

  ROMANTYZM

  1. Ramy czasowe

  2. Dziady jako przyklad dramatu romantycznego

  3. Wielcy poeci romantyczni - A. Mickiewicz, J. Slowacki i K. C. Norwid - tematyka ich twórczosci

  4. Charakterystyka poety romantycznego

  5. Pojecia: romantyzm, sentymentalizm

  POZYTYWIZM

  1. Ramy czasowe

  2. Praca organiczna, praca u podstaw

  3. Wielcy pisarze pozytywistyczni - H. Sienkiewicz, B. Prus, E. Orzeszkowa, S. Zeromski - przyklady ich utworów.

  4. Pozytywizm, jako epoka wynalazków

  5. Róznice miedzy romantyzmem a pozytywizmem

  MLODA POLSKA

  1. Ramy czasowe

  2. Zainteresowania artystów mlodopolskich

  3. Stanislaw Wyspianski, jako jeden z najwybitniejszych przedstawicieli epoki

  4. Miejsca spotkan i wycieczek artystów mlodopolskich

  5. Pojecia: dekadentyzm, secesja

  XX-LECIE MIEDZYWOJENNE

  1. Ramy czasowe

  2. Rola piesni zolnierskich, przyklady piesni

  3. Program Awangardy Krakowskiej

  4. Pojecia: kubizm, futuryzm, 3xM 

  LITERATURA WSPÓLCZESNA

  1. Ramy czasowe

  2. Zycie wiezniów w niemieckich i sowieckich obozach pracy na podstawie utworów lit. obozowej

  3. Pojecie i rola propagandy w literaturze powojennej

  4. PRL w literaturze

  PONADTO:

  1. Noblisci polscy

  2. Znajomosc historii hymnu polskiego

  3. Znajomosc hymnu polskiego

  4. Znajomosc  kilku wydarzen i osób z polskiego swiata muzyki, sportu, malarstwa, filmu, polityki itp.

  ORTOGRAFIA

  1. Zasady pisowni wyrazów wielka i mala litera

  2. Zasady pisowni u, ó, z, rz, h, ch w jezyku polskim

  GRAMATYKA

  1. Podstawowa wiedza o: rzeczowniku, czasowniku, przymiotniku,  przyslówku, liczebniku, zaimku, przyimku i spójniku

  2. Stopniowanie przymiotników

  3. Liczba, rodzaj, przypadek

  4. Osoba, czas

  5. Zdania pojedyncze i zlozone

  6. Zdania rozwiniete i nierozwiniete

  7. Zdania oznajmujace, rozkazujace, wykrzyknikowe

  INTERPUNKCJA

  1. Zasady stawiania przecinków

  2. Zasady uzycia znaków interpunkcyjnych, takich jak: kropka(.), przecinek(,), myslnik(-), znak zapytania(?), wykrzyknik(!), dwukropek(:).