Matura w naszej szkole?

Maturę zdają uczniowie klas 12. Składa się ona z dwóch czesci:
a) pisemnej:
- jezyk polski
b) ustnej:
- jezyk polski
- historia
- geografia
Egzamin pisemny trwa 90 minut, uczniowie mają trzy tematy do wyboru. Piszą na jeden z nich wypracowanie. Zwykle jest to temat związany z ojczyzną. W tej czesci sprawdzana jest umiejetność pisania. Nie ma wiec tematów dotyczących literatury sensu stricte.
Egzamin ustny wygląda tak, że uczniowie wypowiadają się przed komisją (3-osobową) na jeden z wylosowanych zestawów. Uczeń losuje jeden zestaw z polskiego, jeden z historii, jeden z geografii. Ma chwilę na przygotowanie się, następnie odpowiada na pytania. Uczniowie wchodzą do pokoju egzaminacyjnego parami wedlug wcześniej sporządzonej listy. Jeden uczeń odpowiada, w tym czasie drugi przygotowuje się.
Uczniowie otrzymują zagadnienia z powyzszych przedmiotow na początku roku szkolnego. Na podstawie tych zagadnień przygotowywane są zestawy maturalne, ktorą są tajne. Uczniowie poznają ich treść w chwili wylosowania zestawu.
Uczniowie przychodza ubrani na galowo, ich rodzice nie mogą przebywać na terenie szkoły w trakcie trwania egzaminu.
Zagadnienia maturalne z języka polskiego:

LITERATURA

SREDNIOWIECZE

1. Ramy czasowe

2. Wzorce osobowe

3. Pojecia: asceza, teocentryzm, etos

4. Bogurodzica - najstarsza piesn religijna pelniaca funkcje hymnu polskiego

5. Rola kosciola w sredniowieczu

6. Style architektoniczne w sredniowieczu

RENESANS

1. Ramy czasowe

2. Czlowiek renesansu, humanista

3. Tematyka fraszek Jana Kochanowskiego

4. Pojecia: humanizm, antropocentryzm, carpe diem, renesans

BAROK

1. Ramy czasowe

2. Barok, jako epoka kontrastów

3. Nurty w poezji barokowej

4. Pojecia: barok, nihilizm, rokoko, vanitas

OSWIECENIE

1. Ramy czasowe

2. Nauka zawarta w bajkach Krasickiego

3. Oswiecenie, jako epoka rozumu

4. Pojecia: klasycyzm, obiady czwartkowe, oswiecenie

ROMANTYZM

1. Ramy czasowe

2. Dziady jako przyklad dramatu romantycznego

3. Wielcy poeci romantyczni - A. Mickiewicz, J. Slowacki i K. C. Norwid - tematyka ich twórczosci

4. Charakterystyka poety romantycznego

5. Pojecia: romantyzm, sentymentalizm

POZYTYWIZM

1. Ramy czasowe

2. Praca organiczna, praca u podstaw

3. Wielcy pisarze pozytywistyczni - H. Sienkiewicz, B. Prus, E. Orzeszkowa, S. Zeromski - przyklady ich utworów.

4. Pozytywizm, jako epoka wynalazków

5. Róznice miedzy romantyzmem a pozytywizmem

MLODA POLSKA

1. Ramy czasowe

2. Zainteresowania artystów mlodopolskich

3. Stanislaw Wyspianski, jako jeden z najwybitniejszych przedstawicieli epoki

4. Miejsca spotkan i wycieczek artystów mlodopolskich

5. Pojecia: dekadentyzm, secesja

XX-LECIE MIEDZYWOJENNE

1. Ramy czasowe

2. Rola piesni zolnierskich, przyklady piesni

3. Program Awangardy Krakowskiej

4. Pojecia: kubizm, futuryzm, 3xM 

LITERATURA WSPÓLCZESNA

1. Ramy czasowe

2. Zycie wiezniów w niemieckich i sowieckich obozach pracy na podstawie utworów lit. obozowej

3. Pojecie i rola propagandy w literaturze powojennej

4. PRL w literaturze

PONADTO:

1. Noblisci polscy

2. Znajomosc historii hymnu polskiego

3. Znajomosc hymnu polskiego

4. Znajomosc  kilku wydarzen i osób z polskiego swiata muzyki, sportu, malarstwa, filmu, polityki itp.

ORTOGRAFIA

1. Zasady pisowni wyrazów wielka i mala litera

2. Zasady pisowni u, ó, z, rz, h, ch w jezyku polskim

GRAMATYKA

1. Podstawowa wiedza o: rzeczowniku, czasowniku, przymiotniku,  przyslówku, liczebniku, zaimku, przyimku i spójniku

2. Stopniowanie przymiotników

3. Liczba, rodzaj, przypadek

4. Osoba, czas

5. Zdania pojedyncze i zlozone

6. Zdania rozwiniete i nierozwiniete

7. Zdania oznajmujace, rozkazujace, wykrzyknikowe

INTERPUNKCJA

1. Zasady stawiania przecinków

2. Zasady uzycia znaków interpunkcyjnych, takich jak: kropka(.), przecinek(,), myslnik(-), znak zapytania(?), wykrzyknik(!), dwukropek(:).