LOTE

Egzamin ze znajomości języka polskiego, podobnie jak i z innych języków, składa się z części ustnej (Part 1) i pisemnej (Part 2, 3 i 4).

Egzamin ustny odbywa się na dwa tygodnie przed częścią pisemną.  Polega on na swobodnej rozmowie ucznia i egzaminatora na dwa losowo wybrane tematy. Oto przykładowy temat, który uczeń ma za zadanie zrealizować w formie scenki: „Jesteś na wycieczce w Polsce razem ze swoją klasą i właśnie się zgubiłeś, więc prosisz o pomoc przechodzącego policjanta.” Za „odegranie” dwóch takich scenek można uzyskać do 24 punktów w ogólnej skali do 100.

Egzamin pisemny jest skonstruowany tak, aby sprawdzić znajomość języka na trzech płaszczyznach.  W jego skład wchodzi słuchanie krótkich tekstów i zaznaczanie poprawnych odpowiedzi (Listening Comprehension, Part 2), samodzielne czytanie dwóch tekstów oraz drobnych informacji i zaznaczanie poprawnych odpowiedzi (Reading Comprehension, Part 3) oraz pisanie (Writing, Part 4). Jeśli chodzi o część pisemną, to uczniowie muszą napisać na dwa spośród trzech podanych tematów, wykazując się przy tym znajomością form pisemnych, takich jak list, opowiadanie i kartka z dzienniczka.

Wszystkie poprawne odpowiedzi w części 2. i 3. to kolejnych 60 punktów w ogólnej skali do 100.  W części czwartej, gdzie oceniana jest poprawność gramatyczna i ortograficzna, przejrzystość stylu oraz zachowanie odpowiedniej formy i długości (minimum 100 wyrazów) wypowiedzi, można uzyskać do 16 punktów.  Aby egzamin został zaliczony przez amerykańską szkołę, dany uczeń musi uzyskać minimum 85 punktów na 100 możliwych.

Polish Supplementary School Council of America, Inc.

e-mail:cpsdegzaminlote@gmail.com

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO

COMPREHENSIVE EXAMINATION LOTE in POLISH

1.     W egzaminie mogą wziąć udział tylko szkoły zrzeszone w Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce (Polish Supplementary School Council of America, Inc.)

2.     Opłata za każdego ucznia przystępującego do egzaminu w wysokości $20 wraz ze wszystkimi dokumentami musi być wysłana do 1-go listopada 2017 na adres: Małgorzata Gradzki, 10 Scholl Drive, Farmingdale, NY 11735 (NIE certificed mail). Czeki należy wystawiać na Polish Supplementary School Council of America, Inc. z dopiskiem w memo Egzamin LOTE 2017.

         3.     Urodzeni w Polsce uczniowie przybyli do USA po 5 klasie muszą uczęszczać do szkoły polonijnej w USA przez przynajmniej 3 lata.

4.     Urodzeni w USA uczniowie muszą uczęszczać do szkoły polonijnej w USA przez przynajmniej 8 lat.

5.     Do egzaminu mogą przystąpić tylko uczniowie, którzy ukończyli junior high school (8 klasę w amerykańskiej szkole) lub są już w high school(w szkole średniej).

6.     Uczniowie zmieniający szkołę polonijną muszą w nowej szkole przedstawić wszystkie świadectwa z poprzednich szkół polonijnych.

7.     Uczniowie przybyli z Polski w czasie uczęszczania do szkoły średniej muszą przedstawić świadectwa szkolne z ostatnich 3 lat.

8.     Wszystkie dokumenty dostarczone przez szkoły polonijne dla każdego ucznia przystępującego do egzaminu muszą być wypełnione po angielsku: nazwa szkoły polonijnej, nazwa, adres i nazwisko guidance counselor lub dyrektora szkoły amerykańskiej oraz w której klasie (grade) jest uczeń. Należy dołączyć dyplom ukończenia szkoły polonijnej w j. angielskim lub ostatnie świadectwo w j. angielskim. Kopie wszystkich dokumentów powinny być przechowywane każdej szkole. 

9.     Egzamin ustny powinien być przeprowadzony najpóźniej do dwóch tygodni przed egzaminem pisemnym.

10. Uczniowie mogą przystępować do egzaminu 4 razy zaczynając już od 9 klasy szkoły amerykańskiej (high school). Mogą wybrać najwyższy wynik. Za każdym razem musi być dostarczony nowy zestaw dokumentów oraz uiszczona wymagana opłata.

11. Dyrektor szkoły jest legalnie odpowiedzialny za wiarygodność dokumentów oraz zobowiązany jest do potwierdzenia spełnienia powyższych warunków na osobnej deklaracji.

 

Polish Supplementary School Council of America, Inc

COMPREHENSIVE EXAMINATION LOTE in POLISH

odbędzie się

19-go listopada 2017 r.

ZGŁOSZENIE

zgłoszenia MUSZĄ napłynąć via e-mail

do 1-go listopada 2017 na adres 

e-mail:cpsdegzaminlote@gmail.com

Komisja egzaminacyjna zawiadomi każdą szkołę o miejscu egzaminu.

Nazwa i adres polskiej szkoły:  .............................................................................                                                                                                                                               Nazwisko dyrektora szkoły, numer telefonu i e-mail:     ............................

...........................................................................................................................................                     

  Nazwisko i imię każdego ucznia przystępującego do egzaminu (w porządku alfabetycznym):

1.                                                                                                                                   

2.                                                                                                                                  

3.                                                                                                                                  

4.                                                                                                                                   

5.                                                                                                                                   

6.                                                                                                                                   

7.                                                                                                                                   

8.                                                                                                                                   

9.                                                                                                                                   

10.                                                                                                                                 

(dołączyć dalszą listę, jeśli jest więcej uczniów)

 

Każdy uczeń MUSI przyjść na egzamin z ID (dokument ze zdjęciem, np. szkolne ID, paszport, zielona karta, etc.) Szkoła powinna wysłać reprezentanta, który będzie odpowiedzialny za swoich uczniów.