Ksiądz - przyjaciel szkoły

Opiekę duchową sprawuje nad nami proboszcz parafii świętych Cyryla i Metodego - ksiądz Eugeniusz Kotliński . 

e-mail: parish@cyrilandmethodius.org